the art of beauty
     
 
shu uemura 언리미티드 파운데이션
 
 
  
 
  홈 > 툴&악세서리 > 브러쉬 > 페이스 > 내츄럴 17  
     
   
     
 
내츄럴 17
 
- 소재: 합성모
- 주요 용도: 페이스 파우더 연출 전용 브러쉬
 
 
 
 
55,000원 대
 
 
 
   
   
     
     
     
   
     
 
 
     
   
     
 
페이스 파우더 연출 전용 브러쉬
 
     
   
     
 
 
 
     
   
 
   
엘오케이(유) | 사업자번호: 220-81-73483 | 대표자: 얀 브노와 르부르동 | 개인정보처리방침 | 소비자 상담실 080 022 3332 | copyrightⓒ 2009