the art of beauty
     
 
shu uemura 언리미티드 파운데이션
 
 
  
 
  홈 > 메이크업 > 립 > 틴트 > 라끄 슈프림  
     
   
     
 
라끄 슈프림
 
입술에 새겨지는 강렬한 컬러, 라끄 슈프림
 
 
 
용량 : 5.4ml
 
38,000원 대
 
 
 
   
   
     
     
     
   
     
 
 
 
     
   
     
 
 
 
     
   
 
   
엘오케이(유) | 사업자번호: 220-81-73483 | 대표자: 얀 브노와 르부르동 | 개인정보처리방침 | 소비자 상담실 080 022 3332 | copyrightⓒ 2009