the art of beauty
     
 
shu uemura 언리미티드 파운데이션
 
 
  
 
  홈 > 메이크업 > 페이스 > 메이크업 베이스 > 스테이지 퍼포머 아이:프라임  
     
   
     
 
스테이지 퍼포머 아이:프라임
 
 더욱 선명한 컬러감 표현과 높은 밀착력으로
하루종일 무너지지 않는 아이 메이크업을 유지
 
 
용량 : 12ml
 
36,000원 대
 
 
 
   
     
   
     
 

 
더욱 선명한 컬러감 표현과 높은 밀착력으로 하루종일 무너지지 않는 아이 메이크업을 유지

 

 
 
 

 
     
   
     
 
[사용방법]
아이 메이크업 전 단계에서 적당량을 취하여 눈꺼풀 위에 부드럽게 펴 발라줍니다.
 
     
   
 
   
엘오케이(유) | 사업자번호: 220-81-73483 | 대표자: 얀 브노와 르부르동 | 개인정보처리방침 | 소비자 상담실 080 022 3332 | copyrightⓒ 2009