the art of beauty
     
 
shu uemura 언리미티드 파운데이션
 
 
  
 
  홈 > 메이크업 > 페이스 > 메이크업 베이스 > 글로우 크리에이터  
     
   
     
 
글로우 크리에이터
 
 
 
원래 내 피부가 좋은 듯 윤기나고 탄력있는 피부로 연출해 주는 슈에무라의 새로운 썬 베이스(SPF 30 PA++), 자외선 차단 & 주름 개선 기능성
 
용량 : 30ml
 
49,000원 대
 
 
 
   
   
     
     
     
   
     
 
 
     
   
     
 
 
 
     
   
 
   
엘오케이(유) | 사업자번호: 220-81-73483 | 대표자: 얀 브노와 르부르동 | 개인정보처리방침 | 소비자 상담실 080 022 3332 | copyrightⓒ 2009