the art of beauty
     
 
shu uemura 언리미티드 파운데이션
 
 
  
 
  홈 > 메이크업 > 아이 > 아이 섀도우 > 글리터&펄 베이스 아이 섀도우  
     
   
     
 
글리터&펄 베이스 아이 섀도우
 

슈에무라의 100가지 컬러 중,
글리터 & 펄 베이스 컬러를 만나보세요.

 
 
용량 : 1.4g
 
23,000원 대
 
 
 
   
   
     
   
     
   
     
 
 
   
   
   
 
   
엘오케이(유) | 사업자번호: 220-81-73483 | 대표자: 얀 브노와 르부르동 | 개인정보처리방침 | 소비자 상담실 080 022 3332 | copyrightⓒ 2009