the art of beauty
     
 
shu uemura 언리미티드 파운데이션
 
 
  
 
  홈 > 메이크업 > 페이스 > 페이스 파우더 > 페이스 파우더  
     
   
     
 
페이스 파우더
 
피부색을 보정하는 컬러 페이스 파우더
 
- 피부색 보정
- 하이라이트 기능 겸비
 
용량 : 20g
 
55,000원 대
 
 
 
   
   
     
 

 

 
     
   
     
 

탑코트 파우더
         
 
     
   
     
 
제품 설명
 
     
   
     
 
파운데이션을 바른 후 피부 톤에 맞춰 색상을 선택하여 피부색을 부위별로 보정하거나 하이라이트를 줍니다.
 
     
   
 
   
엘오케이(유) | 사업자번호: 220-81-73483 | 대표자: 얀 브노와 르부르동 | 개인정보처리방침 | 소비자 상담실 080 022 3332 | copyrightⓒ 2009