the art of beauty
     
 
shu uemura 언리미티드 파운데이션
 
 
  
 
  홈 > 툴&악세서리 > 브러쉬 > 립 > 내츄럴 6F  
     
   
     
 
내츄럴 6F
 
- 소재: 합성모
- 주요 용도: 립 브러쉬
 
 
 
 
25,000원 대
 
 
 
   
   
     
     
     
   
     
 
 
     
   
     
 
가장 정확하게 립라인 및 섀이딩을 할 수 있는 브러쉬
 
 
 
     
   
     
 
크림, 리퀴드, 파우더 타입의 립 제품 도포시 사용합니다. 가장 정확하게립 라인 및 섀딩을 할 수 있는 립 전용 브러쉬입니다.
 
     
   
 
   
엘오케이(유) | 사업자번호: 220-81-73483 | 대표자: 얀 브노와 르부르동 | 개인정보처리방침 | 소비자 상담실 080 022 3332 | copyrightⓒ 2009