the art of beauty
     
 
shu uemura 언리미티드 파운데이션
 
 
  
 
  홈 > 툴&악세서리 > 브러쉬 > 아이 > 내츄럴 4F  
     
   
     
 
내츄럴 4F
 
- 소재: 합성모
- 주요 용도: 아이 섀도우 / 아이라인
 
 
 
 
22,000원 대
 
 
 
   
   
     
     
     
   
     
 
 
     
   
     
 
섬세한 아이라인 연출과 섀도우 포인트 컬러에도 사용 가능한 브러쉬
 
- 소재: 합성모
- 주요 용도: 아이섀도우/아이라인
 
     
   
     
 
 파우더, 크림, 리퀴드의 아이 섀도우 및 아이 라인 도포시 사용합니다.
 
     
   
 
   
엘오케이(유) | 사업자번호: 220-81-73483 | 대표자: 얀 브노와 르부르동 | 개인정보처리방침 | 소비자 상담실 080 022 3332 | copyrightⓒ 2009